Skip to Main Content

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ каузата на DUCK, ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ НАВЛИЗАНЕТО НА ЕКВИВАЛЕНТА НА 11.5 МИЛИОНА ПЛАСТМАСОВИ БУТИЛКИ** В ОКЕАН

Всеки ден все повече и повече пластмасови отпадъци замърсяват нашите океани и оказват влияние върху морския живот. SC Johnson, производителят на Duck®, се ангажира да се справи с нарастващата криза на замърсяването с пластмаса, поради което се обединихме с Plastic Bank®, за да намалим количеството пластмасови отпадъци навлизащи в океана като същевременно помагаме за справяне с бедността. Това партньорство включва разкриване на повече от 500 събирателни пункта, в страни с големи количества несъбрани пластмасови отпадъци и ще предотврати навлизането на повече от 1,5 милиарда пластмасови бутилки в океана за 3 години! Защото вярваме, че малките стъпки които предприемаме днес, ще доведат до по-устойчиво утре.

**Количество пластмаса, еквивалентно на >[11.5 M] бутилки от 20гр всяка въз основа на годишната прогноза.

Как работи партньорството?

Чрез нашето глобално партньорство с Plastic Bank, предотвратяваме навлизането на пластмасови отпадъци в океаните. Ние събираме пластмасата в рамките на 50 км от бреговете на водните басейни. Тази дейност се извършва предимно в страни без изградена инфраструктура за събиране на отпадъци. Хората събиращи отпадъци в екосистемите на Plastic Bank, обменят събраната пластмаса за бонуси, който добавят към месечните доходи на домакинствата си. Това им осигурява допълнителен достъп до основни семейни нужди като храни, гориво за готвене, училищно обучение, здравно осигурявани и цифрова свързаност.

Партньорство досега

SC Johnson X Plastic Bank®: Въздействие на партньорството досега

  • Създадени 457 събирателни центъра в Индонезия, Филипините и Бразилия от 2018 г.
  • Предотвратено е навлизането на повече от 33 милиона килограма пластмаса в океанските екосистеми, еквивалент на 1.6 милиарда пластмасови бутилки.
  • Привлечени повече от 17000 члена, които осигуряват допълнителни доходи на техните домакинства.

 

Данни от 31 Октомври 2022 г

 

DUCK® Biodegradable Toilet Gel

Biodegradable Gel gets your toilet clean with its uniquely shaped neck.
Getting your toilet clean isn’t hard at all. Duck®  Biodegradable toilet Gel combines total hygiene with a biodegradable formula, eliminating limescale and even tough stains. It’s uniquely shaped neck allows you to better reach under the rim, leaving your toilet clean and with a fresh, long-lasting fragrance. And our bottle uses 30% recycled plastic and is fully recyclable. And with every product you buy you helped prevent 2 bottle equivalent from entering the ocean!** 

**Made with recycled plastic, collected from land to prevent it reaching the ocean, quantity equivalent to 2x20gr bottles.

DUCK® Fresh Discs

Fresh Discs freshen with every flush by sticking to the toilet bowl.

Did you know that traditional toilet cleaner cages can harbour germs? Duck® Fresh Discs have a gel based formula that self-sticks to the toilet bowl so germy cages aren’t something to fret about. Fresh Discs prevents the build up of limescale and stains that harbour germs. Just stick it to the inside rim of the toilet bowl so you can keep things clean. Did you know that using Fresh Discs instead of rimblocks you are using up to 30% less plastic? And to make it even better now our blister packaging is made with 50% recycled Plastic. So every time you buy a starter pack, you helped prevent 0.4 bottles from reaching the ocean!**

Starter kit contains handle and 6 gel discs. Also available in refills. Available in multiple fragrances.

**Made with recycled plastic, collected from land to prevent it reaching the ocean, quantity equivalent to 1x20gr bottles.